Hem   »   Minnesanteckningar från Samråd Sydost i Växjö 14 oktober 2015

Minnesanteckningar från Samråd Sydost i Växjö 14 oktober 2015


MINNESANTECKNINGAR

fört vid samråd i Växjö med styrelserna för Föreningen Aktiva Seniorer i Gislaved, Kalmar, Karlskrona, Värnamo och Växjö onsdagen den 14 oktober 2015.

NÄRVARANDE

FÖRBUNDET
Asta Andersson, som ledde dagens förhandlingar

FÖRBUNDETS VALBEREDNING
Ing-Marie Noréen

GISLAVED
Bernt Turesson, Lena Bjerde, Anita Kjell

KALMAR
Gun Sellerberg, Lillemor Sörensson

KARLSKRONA
Sten-Göran Johansson
Jan Karlsson
Gertrud Svensson

VÄRNAMO
Börje Fransson

VÄXJÖ
Ewa Johansson
Eva-Lena Reinholdsson
Ewa Gustavsson
Anja Hugosson
Gerd Irehammar
Gunnar Svensson

Ewa Johansson hälsar alla välkomna speciellt Ing-Marie och Asta.

Kort presentation av de närvarande.

UTBILDNINGSFRÅGOR

Specialist från Medborgarskolan har varit med på styrelsemöte med förbundsstyrelsen men bidrog inte med något. Behövs en pedagog. Frågan om utbildning bearbetas vidare.

På hemsidan finns en instruktionsfilm om folk som lurar äldre personer. Vi bör informera om filmen på ett möte. Börje föreslår att en polis inbjudes för ytterligare information.

Utbildning behövs för att föra ett register över medlemmarna. I Värnamo använder man sig av Vismas bokföringssystem och är mycket nöjda. Går bra att föra registret i Excel.

Ing-Marie föreslår att man använder en del av tiden på Samråden till gemensamma utbildningar, t.ex. i IT-frågor och föreningsteknik. Hon föreslår också att så många som möjligt från varje styrelse ska deltaga i Samråden.

MINSKAT ANTAL FÖRENINGAR

Ing-Marie vill att man ska försöka starta nya föreningar. För närvarande finns det 52 föreningar. Jan menar att man i första hand ska tänka på medlemsvård i de föreningar som redan är startade. Det är överhuvudtaget svårt att starta föreningar i dag. Medlemsvården är mycket viktig. Gun menar att styrelsen inte får ”arbeta ihjäl sig”. Medlemmarna ska få hjälpa till och känna sig ”viktiga”. Man bör hålla koll på hur många medlemmar som kommer på föreläsningarna och kontrollera varför övriga inte kommer. Antalet föreningar har minskat. Föreningar har slagits ihop men man håller på med en del nybildningar. Kan få ekonomisk hjälp vid vissa problem. Vi har över 20 000 medlemmar. Det är över 5 år sedan en ny förening startades. Ny förening ger unga medlemmar och det bör komma in folk med entreprenörsanda. Vem har ansvaret att starta nya föreningar? Behövs en aktiv grupp eller kommitté som enbart arbetar med ”nya föreningar”. Medlemsavgiften ska vara betald vid en viss tidpunkt. Förbundet vill gärna att vi stärker bandet mellan förbundet och föreningarna genom att vi ofta går in på förbundets hemsida och även lyfter upp punkter från hemsidan på våra styrelsemöten.

Karlskrona delade ut en jubileumsskrift som de tagit fram till det stundande 20-årsjubileet.

CENTRALA RIKSAKTIVITETER FÖR ANNAT ÄN GOLF …

Golfen har slagit väl ut. Boule är på gång. Körsång förekommer. Förslag på kortspel, släktforskning. Har tidigare funnits sommarkurser på Folkhögskolor vilket varit mycket populärt. Förslag från Lena att gå kursen ”att bara vara”.

SEPARAT SAMVERKAN

Kalmar-Karlskrona och Växjö-Tingsryd har tidigare haft viss samverkan. Har varit svårt att få det att fungera och det har medfört merarbete. Vi bör gå in på varandras hemsidor oftare. Centralt är vi anslutna till Facebook och Twitter. Webbmaster skulle kunna hålla kurser för intresserade.

FÖRBUNDSSTÄMMA

Inbjudan sker digitalt. Skickas per brev till de som inte har dator och skrivare. Inbjudan utsändes till ordförande, sekreterare och kassör, varefter föreningsstyrelsen utser deltagande ledamöter. Detaljplanen är inte fastställd. Man får själv beställa hotell enligt inbjudan som utsändes i mars.

Valberedningen måste lägga fram förslag på ny valberedning. Stadgeändringen, som beslöts vid 2014 års stämma, gäller även föreningarna. Föreningarna måste förnyas. Ing-Marie menar att vi befinner oss lite grann i en kris för att leva vidare. Vi måste höja beredskapen och tänka på att nya medlemmar kan deltaga i våra styrelser. Vi bör skicka protokollen till valberedningen och bjuda in valberedningen till mötena. Behöver inte finnas någon gräns för hur länge man får sitta med i en styrelse.

Viktigt att visa att vi är med i tiden. Efterfrågas en broschyr men den finns på hemsidan att ladda hem. SJ:s rabatter gäller fortfarande och förhandlingar pågår om bättre villkor.

ÖVIGA FRÅGOR

Jan utvecklade tankarna om medlemsvård med att poängtera att våra program ska innehålla något för alla, både billiga och lite dyrare program och att programmen framför allt ska vara bra.

Diskuterades medlemskort. De flesta föreningarna delar inte ut medlemskort. Om man har avtal om rabatt i butiker kan dessa ibland kräva att få se medlemskort. Då tillhandahåller vi det.

Vid årsmötena måste vi se till att alla medlemmar i föreningen ska kunna få plats i lokalen, det räcker dock med ståplatser. Antalet som får förtäring kan däremot begränsas.

Ing-Marie tipsade om att vi ibland ska våga ha lite dyrare program. Om man är orolig för ekonomin kan man i förväg diskutera med förbundet, som eventuellt kan gå in med förlustgaranti.

Till de föreningar som jubilerar uppvaktar förbundet med 1 000 kr att skänka vidare till välgörande ändamål, vilken organisation beslutas av respektive förening. Meddelande om jubileumsdag och organisation anmäles till kassören i förbundet Barbro Elggren, barbroelggren@hotmail.com .

Tid för nästa möte: Karlskrona onsdagen den 12 oktober 2016 kl. 10.00.

Tack till Växjö
Tack till Ing-Marie
Tack till Asta

Förbundet är viktigt, ett forum där vi kan mötas.

Vid pennan
Eva-Lena Reinholdsson

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *