Hem   »   Tack till avgående styrelse

Tack till avgående styrelse

Nye ordföranden har ordet

Det blev ingen ”normal” årsstämma i år. Vi sköt på den en gång men det hjälpte inte. Jag tror vi är många som saknade möjligheten att träffas och utbyta tankar och erfarenheter. Nu fick istället en ”brevstämma” ersätta den ordinarie, som var tänkt att åter igen ledas suveränt av Anders Krafft.

Brevstämman resulterade i att styrelsen under kommande två år består av sex personer. Dessa presenteras på annan plats på hemsidan. Undertecknad valdes alltså till ordförande, och jag vill härmed uttrycka mitt tack för förtroendet och min glädje över att få ta mig an uppgiften. En programförklaring kommer att följa när jag har haft möjlighet att träffa hela styrelsen. Klart står emellertid att vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen att underlätta föreningarnas arbete med det administrativa verktyget Mina Aktiviteter.

Det är ju en kär plikt för den tillträdande ordföranden att avtacka den gamla styrelsen med blommor och hyllningsord. Detta låter sig ju nu inte göras på vanligt sätt utan får ersättas av det skrivna ordet.

Jag vill börja med att tacka Christina Edvertz, som på ett engagerat och inspirerande sätt lett styrelsens arbete under tidvis besvärliga omständigheter. Kort efter valet av ny styrelse avled kassören Ingvor Lindström vilket krävde omedelbara åtgärder. Birgitta Swensson tog på sig den ovana uppgiften som ny kassör. Som back-up till henne adjungerades Inger Elfström och tidigare förbundsrevisorn Leif Johansson. När webmastern Kaj Svartström beslutade sig för att avgå engagerades en extern kraft för stöd till föreningarna med hemsidorna. Innan mandatperioden var till ända valde även Bo Andersson att avgå. Alla dessa jobsposter hanterades perfekt av Christina.

Jag vill förutom ovan nämnda personer tacka sekreteraren Rolf Bååth och Yvonn Öjerhult för ett angenämt samarbete. Rolf förtjänar att särskilt uppmärksammas för sitt mångåriga värv som sekreterare, som han utfört på ett utomordentligt samvetsgrant sätt.

Åke Sundby